Velkommen til Ajstruphus

Ajstrup by oplevelser​

Den Gamle Brugs

Stadion

Ajstrup Kirke

Ajstrup-kirke

Ajstrup havde indtil 2002 sin egen Lokal Brugsen. Brugsen måtte desværre lukke et år før 100 års jubilæum, hvorefter den blev solgt, og brugsforeningen ophævet. Efter Brugsens nedlukning, har der været flere udlejningsmål i  bygningerne med forskellige erhverv. I dag er der møbelpolstrerværksted i selve butikken, og flere erhvervslejemål bag butikken. Den Gamle Brugs er samlepunkt, når byens borgere mødes til Juletræstænding den første søndag i advent, hvor der traditionen tro synges julesalmer og sange, efterfulgt af gløgg og æbleskiver eller klejner i Baglokalet fra borgerforeningen.

Ved byskiltet på Ajstrupvej ligger Ajstrup Stadion, der i sommeren 2019 fejrede 100 års jubilæum med stor fest på banerne. Ajstrup Stadion er hjemmebane for AGF (Ajstrup gymnastikforening). 
Som en lokal del af klynge-samarbejdet i Hammer Bakker, stod beboere fra Ajstrup sammen om at plante en frugthave ved stadion, som er til fri benyttelse af alle i byen. Her er blandt andet planet æbletræer, solbær- og aroniabærbuske. Området omkring haven vedligeholdes også ved hjælp fra Ajstrup borgerforening.

 I starten af Ajstrupvej ligger Ajstrup Kirke. Kirken er opført af munkesten i omkring år 1450. Kirken tilhører Ajstrup Sogn, som blandt andet har medlemmer fra både Ajstrup og Tylstrup by. Her afholdes alle kirkelige handlinger fra Ajstrup, Tylstrup og andre byer. 

Kirken er også samlepunkt ved juletid, hvor der afholdes julegudstjeneste over flere omgange, for at alle kan være med. Læs mere om Ajstrup kirke på hjemmesiden