Begivenheder

Følg med i hvad der sker i Ajstrup

I Ajstrup holdes der fast i værdierne ved at bo i en landsby.
Der holdes blandt andet årlige arrangementer, så som Sankthans i Ajstruphus, og Juletræstænding  ved Den Gamle Brugs.

FASTE BEGIVENHEDER I AJSTRUPHUS

Lån af Ajstruphus

Har du en god aktivitet eller noget andet som vil kunne vil være til glæde for byens borger?
Så kan du låne Ajstruphus uden betaling, eneste krave at det skal være et åbent arrangement for byens borger.
Send en mail til: formandajstruphus@gmail.com

Sankthans

Hvert år fejres Sankthans af Borgerforeningen ved Ajstruphus, hvor alle er velkomne til at markere Midsommeren.

Juletræstænding

Som fast tradition tændes byens store Juletræ foran "Den gamle Brugs" i midtbyen, den første søndag i advent.