Betingelser for udlejning

Hvem kan leje HUSET.

1        

Alle foreninger, grupper eller enkeltpersoner over 25 år der ønsker at anvende det til formål, der passer med formålet for Ajstrup Borger­forening, og som vil følge de regler der er op­sat for anvendelse.

2

HUSET udlejes ikke til personer eller person­kredse der afvises af bestyrelsen,  der ikke be­høver at afgive forklaring herom.

3

HUSET udlejes ikke til personer eller person­kredse hvor formålet er fest for unge under 25 år,  med mindre der forelægger en særlig aftale med Borgerforeningens bestyrelse herom.

 

 

 

Betaling for leje af HUSET.

1

For enkeltstående arrangementer betales der efter opslået prisliste. Betaling foretages kon­tant og senest ved overdragelse af nøgle på lejedagen.


2

Som medlem af borgerforening regnes den der på reserveringstidspunktet har betalt kontingent for indeværende  kalenderår., samt for det ka­lenderår som HUSET ønskes lejet.

 

 

 

 

 

Reservation/Depositum 

1

Ved reservation af HUSET betales der et depo­situm iflg. prislisten. Denne tilbagebetales ved aflevering af HUSET efter endt leje, forudsat at der ikke skal ske modregning for mangler og eller defekter.

2

Ved mindre møder / arrangementer betales lejen forud ved reservation.


3

Depositum tilbagebetales ikke hvis lejer ønsker lejemålet annulleret senere end 2 måneder før aftalt udlejningsdato.

 

Disse regler og betingelser er revideret i  februar 2021, og revideres igen senest til februar 2024.