Ajstruphus vedtægter

1

Huset lejes ud i den tid der skrifligt aftales med bestyrelsen ved betaling af depositum.

2

Om ikke andet er aftalt starter udlejningen til f.eks. en lørdag aften kl 11:00 samme dag og slutter kl 10:00 dagen efter.

3
Et mindre arrangement er f.eks. et møde, en børne­fødselsdag eller lignende der  ikke afholdes en fredag eller lørdag.
4

HUSET afleveres i rengjort stand og porcelæn m.m. optalt og sat på plads

5

Det er ikke tilladt at anvende de rum der evnt. er aflåst, og det er ikke tilladt at anvende legetøj og andet der er placeret i skabe og eller på hylder.

6

HUSET anvendes for lejers regning, og denne er ansvarlig for at HUSET afleveres i korrekt stand.

7

Skulle der indtræffe et uheld der gør det usikkert at forlade HUSET efter arrangementet kontaktes bestyreren eller kontaktperson på ovenstående telefon.

8

Itu gået inventar afregnes efter prisliste eller efter aftale med bestyreren.

9

Medbring selv kaffe, the o.s.v. De tilstedeværende forbrugsting tilhører borgerforeningen.

10

Biler i tilslutning til arrangementer skal parkeres på anviste pladser og eller således at de er til mindst mulig gene for den lokale trafik.

11

Efter anvendelse lukkes der ned for varme, der luftes grundigt ud, og eventuelle medbragte værdier fjernes fra HUSET, idet dette ikke erstattes af udlejer eller dennes forsikring.

12

Det er ikke tilladt at overgive huset til 3. person uden bestyrerens godkendelse.

13

Udlejer er ikke erstatningspligtig hvis der opstår forhold der gør at en udlejning må aflyses.